Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng để liên lạc gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng

2- Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ dùng cho nội bộ công ty Lộc Phát Decor gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng

3- Thời gian lưu trữ thông tin

1 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Văn phòng Lộc Phát Decor địa chỉ: Số 29B, Ấp Phú Ân, Xã Phước Lý, H. Cần Giuộc, T. Long An

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng Gửi email về locphatdecor@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để Lộc Phát Decor chăm sóc khách hàng

0911214168